GENERELLE BETINGELSER

Fortrolighed
For at tilsikre og understrege, at der arbejdes under fuld fortrolighed, tilbydes virksomheden en gensidig NDA. Aftalen har til formål at understrege vigtigheden omkring fortrolighed og troværdighed samt tilsikre at der ikke tilbageholdes oplysninger, som kunne fremme løsningstiden af en given opgave. Vilkår og kompensation aftales individuelt.

Tilbud
Medmindre andet er anført, er et tilbud vedrørende levering af ydelser til kunden, gældende i 14 dage fra dato for fremsendelse. Hvis tilbuddet ikke accepeteres indenfor tidsfristen, forbeholder vi os ret til at annullere tilbuddet. Såfremt at kunden har ændringer til fremsendte tilbud, vil dette ligeledes påvirke en annullering af førstsendte tilbud og nyt tilbudfremsendes indeholdende de nye vilkår.

Fakturering
Ved opgaver med fastpris og performance pris, som oftest er længerevarende forløb, afregnes første rate ved ordreafgivelseog herefter pr. opsat milepæl i projektet/opgaven. Ved halve og hele dage samt timepriser, fremsendes faktura førstkommende arbejdsdag efter gennemført opgave.

Betalingsbetingelser
Alle kunder afregnes netto 8 dage.

PRISLISTE

Da ikke to virksomheder er ens og opgaverne ligeledes kan variere, er prislisten opbygget ud fra 3 traditionelle typer af vederlag samt 3 typer, baseret på tid, mål og en model rettet mod iværksætter miljøet.

Anders Dahl
Anders DahlIndehaver

TIMEPRIS

DKK 1.495,-

pr. time ekskl. moms

HALV DAG

DKK 4.995,-

ekskl. moms

HEL DAG

DKK 8.995,-

ekskl. moms

FAST PRIS

TIDSBESTEMT AFTALE

Længerevarende forløb, hvor jeg er tilknyttet virksomheden til at udføre en forudbestemt opgave. Pris: individuel og opgaveafhængig

PERFORMANCE

MÅLBESTEMT

Model, hvor der er en løbende og fast betaling for ydelsen kombineret med et opstillet bonusmål for aftaleopnåelse. Pris: individuel og opgaveafhængig

IVÆRKSÆTTER

3 MODELLER

• Vederlagsfrit/optjening af medejerskab
• Performance/investor model
• Medfinansiering/opkøb af ejerskab

Kontakt mig allerede i dag!

kontakt